αυτοεκτίμηση

Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης στα Παιδιά

Η αυτοεκτίμηση του ατόμου αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει στον εαυτό του, στα στοιχεία της προσωπικότητας του. Με δύο λόγια σημαίνει το πόσο θεωρεί ο καθένας ότι αξίζει. Οι εμπειρίες ενός παιδιού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον συμβάλλουν κατά πολύ στην αίσθηση υψηλής αυτοεκτίμησης.
Στο επιτυχημένο αυτό σεμινάριο στις 2 Ιουνίου 2018 στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης Superstudies είδαμε τι είναι, πως εμφανίζεται, πως καθορίζεται αλλά και πως βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση.