δουβλίνο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Mental Health Champions

Μεταξύ 2 και 7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Mental Health Champions που διοργανώθηκε από το Dublin North/North East Recovery College στο Δουβλίνο.  Οι έλληνες συμμετέχοντες από τον οργανισμό νεολαίας Youthfully Yours Gr συμμετείχαν στο πρόγραμμα για να μάθουν πώς να διαχειρίζονται και να βοηθούν νέους με ψυχικά προβλήματα αλλά και να εκπαιδεύουν νέους στην γνώση και αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα του Ιρλανδικού Οργανισμού http://recoverycollege.ie/mental-health-champions-diary-of-the-week-by-ger/