Σεμινάρια και εργαστήρια

ffffΤα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και εργαστήρια στοχεύουν μέσω μη τυπικών μορφών μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν τόσο ειδικοί όσο και άτομα που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ψυχολογικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά ζητήματα μέσα από βιωματικές κυρίως δραστηριότητες.