Ομαδική συνεδρία

omadikiddΗ ομαδική συνεδρία εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό με την ατομική συνεδρία, μόνο που η συνάντηση περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία συγκροτούν μια ομάδα η οποία συντονίζεται από τον ειδικό. Το είδος των συνεδριών αυτών είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για άτομα που θα επωφεληθούν από την παρουσία άλλων ανθρώπων με κοινά ή παρόμοια προβλήματα. Έτσι, τα άτομα κατανοούν πως δεν είναι τα μόνα που βιώνουν τέτοιου είδους δυσκολίες και μέσα από την αλληλεπίδραση βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, κατανόησης και αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Η ομαδική συνάντηση αποτελεί επίσης έναν οικονομικότερο τρόπο θεραπείας.