Θεραπεία οικογένειας

gggΌταν μια οικογένεια ξεκινά θεραπεία, τα μέλη της σε συνεργασία με τον ειδικό καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία που εμφανίζεται στις μεταξύ τους σχέσεις, στην ομαλή προσαρμογή σε νέες καταστάσεις ή σε ξαφνικά γεγονότα και αλλαγές που δεν γνωρίζουν πως ακριβώς να διαχειριστούν.

Δεν είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι παρόντα. Στην οικογενειακή θεραπεία όμως οι σχέσεις μεταξύ όλων των μελών και οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους λαμβάνονται υπόψη.