Βιογραφικό

Γεννήθηκα στα Κύμινα Θεσσαλονίκης και σπούδασα στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία, University of East London, είχαν επίκεντρο τη διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων και διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Έχω εκπαιδευτεί στη θεραπεία εστιασμένη στις λύσεις και είμαι μέλος της European Brief Therapy Association. Επίσης έχω εκπαιδευτεί στο Coaching, στο πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχω παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχω εργασιακή εμπειρία ως ψυχολόγος στον δημόσιο τομέα και έχω εργαστεί εθελοντικά σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα, όπως η στάθμιση του WAIS- IV στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και ειδικές ανάγκες.

Εργάστηκα στην Άγκυρα σε κέντρο για νέους και παιδιά στο πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης Παιχνιδιού, οργανώνοντας ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά και νέους όπως επίσης και σε συνεταιριστικό εναλλακτικό σχολείο της ίδιας πόλης. Για δύο εξάμηνα υπήρξα εισηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.

Τα ενδιαφέροντα μου επεκτείνονται στον τομέα της μη τυπικής μάθησης γι’ αυτό και σχεδιάζω και συντονίζω προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, της κινητοποίησης των νέων και την ενδυνάμωσή τους μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, εργάζομαι εθελοντικά ως μέντορας στον Οργανισμό Νεολαίας Youthfully Yours Gr βοηθώντας νέους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικού κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρώπη.