Ατομική συνεδρία

atomiki1Στην ατομική συνεδρία ο πελάτης βρίσκεται με τον ψυχολόγο για να μιλήσει για τα προβλήματα και τις σκέψεις που τον απασχολούν. Οτιδήποτε λέγεται στη συνεδρία είναι μόνο μεταξύ των δυο, καθώς ο ψυχολόγος δεσμεύεται για το απόρρητο της συζήτησης. Μέσα από τη συνεργασία, ο ψυχολόγος βοηθά τον πελάτη να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του που θα αποδειχθούν χρήσιμα για την εξεύρεση λύσης και τον κατευθύνει ώστε να δράσει για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει.